Skating Record (Year Wise)

Year State National PLAYERS SELCTED FOR NATIONAL CHAMPIONSHIP WITH MEDAL
1998 12th HARYANA STATE,
CHANDIGARH
(27 TO 29 NOV 1998)
36th NATIONAL ,VISHAKHAPATNAM SUB- JUNIOR BOYS--VISHAL, ANUJ(GOLD)
1999 13th HARYANA STATE, YAMUNANAGAR 3rd to 5th DEC 1999 37th NATIONAL, CHANDIGARH 14 Dec to 18 Dec 1999 VISHAL,SUHAS,MEENAKSHI,ABHA,ANUJ PUNEET, VIKRANT,PRATIBHA,ATUL
2000 14th SUSHIL KR HARYANA STATE, FARIDABAD 1st TO 3rd Dec,2000 SCHOOL STATE 27/9/2000 TO 29/9/2000 38th NATIONAL, FARIDABAD 46th SCHOOL NATIONAL 5/12 TO 9/12 PANCHKULA
2001 15TH HARYANA STATE, KURUKSHETRA 28TH TO 30 TH NOVEMBER,2001 39TH NATIONAL VISHAKAPATNAM, 15 TO 19TH JAN,2002 HUNAR,VISHAL,ANUJ,VIKRANT,SUHAS, AMIT PUNEET-------TOTAL -7
2002 16TH HARYANA STATE, PANCHKULA,29TH TO 1ST DEC,2002 40TH NATIONAL, CALCUTTA, 4TH TO 9TH MAY 2003 SUHAS,VIKRANT,VIPUL,DARAMVIR,ANUJ, SHASHANK,AMAN,PUNEET,AMIT TOTAL-9
2003 17TH HARYANA STATE, YANMUNANAGAR, 28TH TO 30 NOV,2003 41ST NATIONALL, VISHAKHAPATNAM, MAY 2004
2004 18TH HARYANA STATE, AMBALA 19 NOV TO 21NOV 2004 42ND NATIONAL, FARIDABAD 7TH TO 12 DEC,2004 VIKRANT,ANUJ,AMIT,VIPUL,VIVEK,GAURAV TOTAL-6
2005 19TH HARYANA STATE, PANCHKULA 19TO 21 DEC,2005 43RD NATIONAL, KOLKATTA 24TH TO 26TH JAN 2006 VIPUL,SHIVAM,VIVEK,VIKESH,SUSHMITA,SHRISTHI,SHIVANI, POOJA,AISHWARYA,AKANKSHA,ANKUR,SHASHANK TOTAL-12
2006 2OTH HARYANA STATE, FARIDABAD 5JAN TO 8TH JAN 2007 44TH NATIONAL, KOLKATTA 10 TO 13 MAY 2007 SHUBHAM,AKHIL,ARNAV,AAKANKSHA,SUSHMITA,SHIVANI, SHIVYA,ASHWARYA,SRISTHI,POOJA TOTAL-10
2007 21ST HARYANA STATE, KURUKSHETRA 12TH TO 15TH JAN,2008 45TH NATIONAL, VISHAKAPATNAM 28TH TO 31ST JAN, 2008 SHUBHAM,ARNAV,SOHIL,VISHVAJEET,VASUNDHRA,MEHAK,MANI,LOVLEEN,VIVEK,VIKESH,SRISTHI,SHIVANI,ARYAN TOTAL-13
2008 22ND HARYANA STAE, YAMUNANAGAR 4TH TO 7TH DEC,2008 46TH NATIONAL, CHANDIGARH 22 TO 25TH JAN 2009 VIVEK,AKHIL,MEHAK,VASUNDHRA,MANI,SRISTHI,SHIVANI, AKANKSHA,BASANT,SOHIL,ASHWARYA,ARPAN TOTAL-12
2009 23RD HARYANA STATE KURUKSHETRA 22ND JAN TO 24TH JAN,2010 47TH NATIONAL, KURUKSHETRA-** 15TH TO 18TH FEB,2010 WASIM,MANI,VAISHALI,MEHAK,BHAVNA,ANMIKA,IRSH, ARYAN,SHUBHAM,ARPAN TOTAL-10
2010 24TH HARYANA STATE, FARIDABAD 17TH TO 19TH DEC,2010 SUB-JR BOYS—GOLD SUB- JR GIRLS---GOLD JUNIOR BOY---BRONZE JUNIOR GIRLS--GOLD 48TH NATIONAL, VISHAKPATNAM 6TH TO 11TH JAN 2011 SUB-JR BOYS—ARYAN,ARPAN,IRSH,SHIVA (GOLD) SUB-JR GIRLS—MEHAK,BHAVNA,SUMAN(GOLD) JUNIOR BOYS---WASIM .AKHIL(GOLD) JUNIOR GIRLS---MANI,VAISHALI,ARSH(GOLD) TOTAL-12
2011 25TH HARYANA STATE KURUKSHETRA,13-15 JAN 2012 SUB-JR BOYS—BRONZE SUB- JR GIRLS---SILVER JUNIOR BOYS---SILVER JUNIOR GIRLS--SILVER 49TH NATIONAL, KURUKSHETRA 29JAN TO 2 FEB 2012 SUB-JR BOYS—ABHISHAN,AKARSH,SHIVA (SILVER) SUB-JR GIRLS—ANCHAL,ESHA,BHAVNA,SUMAN(SILVER) JUNIOR BOYS---SOHIL,SAMIR,VIKRANT(SILVER) JUNIOR GIRLS---MANI,MEHAK,ASHWARYA(SILVER) TOTAL-13
2012 26TH HARYANA STATE, HISSAR 26TH TO 30TH DEC 2012 SUB-JR BOYS—BRONZE SUB- JR GIRLS--BRONZE JUNIOR BOYS---GOLD JUNIOR GIRLS--GOLD 50TH NATIONAL, BEHLGAOAN, 2ND TO 6TH FEB,2013 SUB-JR BOYS—VINEET,AKARSH,ABHISHAN,SARVAGYA (GOLD) SUB-JR GIRLS—VANSHIKA,ESHA,SHRUTI(SILVER) JUNIOR BOYS---SOHIL,WASIM,VIKRANT,MAYANK(GOLD) JUNIOR GIRLS---MANI,MEHAK,VAISHALI,BHAVNA,ANCHAL(GOLD) INLINE MEN----SHUBHAM(GOLD) TOTAL-17
2013 2TH HARYANA STATE, YAMUNANAGAR SUB-JR BOYS—GOLD SUB- JR GIRLS--SILVER* JUNIOR BOYS--BRONZE JUNIOR GIRLS—SILVER SENIOR BOYS--BRONZE 51ST NATIONAL , SIRSA SUB-JR BOYS—VINEET,ARJUN,DEVANSH,AVI,HARSHUL (GOLD) SUB-JR GIRLS—VANSHIKA,KANIKA,KASHISH, ,SHRUTI(SILVER) JUNIOR BOYS---GAURAV,ARYAN ,ARPAN(GOLD) JUNIOR GIRLS---MANI,MEHAK,SUMAN,ANCHAL,VAISHALI(GOLD) SENIOR MEN---SOHIL SENIOR GIRLS--ASHWARYA INLINE MEN----SHUBHAM(SILVER****) TOTAL—20 SCHOOL NATIONAL---JAYSON, KARTIK,SOHIL,VIKRANT(GOLD)
2014 28th Haryana State KARNAL SUB JUNIOR BOYS--SILVER SUB- JR GIRLS--GOLD JUNIOR BOYS-- JUNIOR GIRLS—SILVER SENIOR GIRLS—SILVER SENIOR BOYS ---- 52nd national Virar(Mumbai) 21st to 24th Feb Girls and sub jr boys and inline women and jr. girls 26 to 29 feb Sr boys nd junior boys and inline male nd jr SUB JR. BOYS:-ARJUN,DEVANSH,OJASVI,ANGAD (GOLD) SUB JR.GIRLS :- SHRUTI,VANSHIKA,PRABHNEET,KANICA (SILVER) JR.GIRLS:-MEHAK,BHAVNA,SUMAN,ANCHAL (GOLD) JR.BOYS:-JAYSON (GOLD) SR.GIRLS:- MANI,ASHWARYA,PRIYANKA(GOLD) TOTAL:----16 SCHOOL NATIONAL AT PUNE IN JAN 2015:- ABHISHAN,MAYANK DHANIA,VIVEK JAIN
2015 29th Haryana state PANCHKULA 20 TO 22 NOV 2015 SUB JUNIOR BOYS--Gold SUB- JR GIRLS--Silver JUNIOR BOYS--Bronze JUNIOR GIRLS--SILVER SENIOR GIRLS--SILVER SENIOR BOYS--Fourth Senior Boys Inline--Bronze 53 RD NATIONAL AT VISHAKAPATNAM 24 TO 28 JAN 2016 SUB JR. BOYS:-ARJUN,DEVANSH, Shantanu, Parth, Sidhant (GOLD) SUB JR.GIRLS :- Uditi , Vanshika, Shruti, Soha (GOLD) JR.GIRLS:-Suman, Aanchal (GOLD) JR.BOYS:-JAYSON (GOLD) SR.GIRLS:- MANI, Vaishali (GOLD) SR. Boys:- Sohail (GOLD) SR. Boys Inline :- Pritam (GOLD) TOTAL:--16
2016 30th Haryana state KURUKSHETRA 16 TO 18 DEC 2016 SUB JUNIOR BOYS--Gold SUB- JR GIRLS--Bronze JUNIOR BOYS--Silver JUNIOR GIRLS--SILVER SENIOR GIRLS--SILVER SENIOR BOYS--Fourth 54 th NATIONAL AT JOHDPUR 25 TO 29 JAN 2017 SUB JR. BOYS:- Parth, Ekansh, Dhiren, Sukhmeet (Silver) SUB JR.GIRLS :- Uditi , Akshima (Silver) JR.GIRLS:-Vanshika, Shruti, Prabhneet (GOLD) JR.BOYS:-Arjun, Angad, Devansh, Vineet (Bronze) SR.GIRLS:- MANI, Vaishali, Suman (GOLD) SR. Boys:- Vikrant (GOLD) SR. Boys Inline :- Shubham (Fourth) TOTAL:--18
2017 31th Haryana state Yamunanagar 4 TO 7 JAN 2018 SUB JUNIOR BOYS--Silver SUB- JR GIRLS-- - JUNIOR BOYS--Silver JUNIOR GIRLS--Gold SENIOR GIRLS--SILVER SENIOR BOYS--Fourth Haryana School State - Rohtak Under 19 Boys Gold 18 TO 20 SEP 2017 55 th NATIONAL AT Kurukshetra School National - Bahlgaon Silver SUB JR. BOYS:- Ekansh, Dhiren, Rudraksh, Krishna (Silver) SUB JR.GIRLS :- Uditi (Gold) JR.GIRLS:- Vanshika, Shruti, Prabhneet, Soha (Silver) JR.BOYS:-Arjun, Angad, Devansh, Sidhant, Ojasvi (Gold) SR.GIRLS:- MANI, Vaishali, Suman, Kashish (GOLD) SR. Boys:- Sohil (GOLD) TOTAL:--19 Arjun, Angad, Dev, Kartik, Vineet
2018 32 nd Haryana state Kurukshetra 29 Nov TO 02 DEC 2018 SUB JUNIOR BOYS--Bronze SUB- JR GIRLS-- Gold JUNIOR BOYS--Gold JUNIOR GIRLS-- - SENIOR GIRLS--SILVER SENIOR BOYS--Bronze Haryana School State - Gurugram Under 19 Boys Gold 56 th NATIONAL AT Vishakapattanam 18 TO 23 Dec 2018 School National - Bahlgaon Silver SUB JR. BOYS:- Krishna, Kartik, Gautam (Bronze) SUB JR.GIRLS :- Pehal, Avni, Lavanya, Anuvi, Ridhima (Bronze) JR.GIRLS:- JR.BOYS:-Arjun, Parth, Devansh, Sidhant, Abhishek (Gold) SR.GIRLS:- MANI, Vaishali, Suman, Kashish, Prabhneet (GOLD) SR. Boys:- Sohil, Vikrant (Silver) TOTAL:--20 Arjun, Angad, Dev, Ojasvi
2019 33 nd Haryana state Kaithal 29 Nov TO 01 DEC 2019 SUB JUNIOR BOYS--Silver SUB- JR GIRLS-- Gold JUNIOR BOYS--Gold JUNIOR GIRLS-- Bronze SENIOR GIRLS--SILVER SENIOR BOYS--Fourth Haryana School State - Gurugram Under 19 Boys Gold 57 th NATIONAL AT Vishakapattanam 18 TO 23 Dec 2019 School National - Bahlgaon Gold Cadet Boys:- Abeer, Mahi, Viresh, Vedang, Advik (Gold) Cadet Girls:- Pahal, Prachi, Kanak, Pratiksha (Gold) SUB JR. BOYS:- Dhiren, Kartik, Ekansh, Rudraksh (Gold) SUB JR.GIRLS :- Avni, Akshara, Bhumika, Uditi (Gold) JR.GIRLS:- Soha, Isha, Vanshika (Silver) JR.BOYS:-Arjun, Parth, Devansh, Sidhant, Abhishek (Gold) SR.GIRLS:- Kashish, Prabhneet (GOLD) SR. Boys:- Sohil, Abhsihek (Gold) TOTAL:--29 Arjun, Angad, Dev, Ojasvi, Abhishek